PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Công Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:23' 12-06-2012
Dung lượng: 15.6 MB
Số lượt tải: 692
Số lượt thích: 3 người (Lê ThịThân, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Nhâm)
MỤC LỤC

Trang
A. Phần mở đầu 1
1. Lời mở đầu 1
2. Ý nghĩa và tác dụng của đề tài 3
2.1. Ý nghĩa 3
2.2. Tác dụng 4
2.2.1. Đối với giáo viên 4
2.2.2. Đối với học sinh 4
3. Lý do chọn đề tài 4
4. Gỉa thiết khoa học 5
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
6. Mục đích nghiên cứu 5
7. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 5
7.1. Phạm vi nghiên cứu 5
7.2. Đối tượng nghiên cứu 6
8. Phương pháp nghiên cứu 6
B. PHẦN NỘI DUNG 9
Chương 1 Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 9
1.1 Một số khái niệm cơ bản về trực quan 9
1.1.1 Trực quan là gì 9
1.1.2 Tính trực quan trong hoạt động dạy và học 9
1.1.3 Các phương tiện trực quan thường sử dụng trong
hoạt động dạy và học ở mầm non 10
1.2 Sự cần thiết sử dụng phương pháp trực quan trong hình thành
biểu tượng toán cho trẻ mầm non 12
1.3 Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng phương pháp trực quan 14
1.4 Mô tả phương pháp trực quan 15
1.4.1 Khái niệm 15
1.4.2 Đặc điểm 16
1.4.3 Một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp trực quan 17
Chương 2 Trực quan trong việc hình thành biểu tượng toán
cho trẻ mầm non 19
2.1 Trực quan trong hoạt động dạy và học ở mầm non 19
2.1.1 Hình thành kiến thức mới cho trẻ thông qua
các phương tiện trực quan 19
2.1.2 Tổ chức các hoạt động và phát triển tư duy nhận thức của trẻ
thông qua trực quan 45
2.1.3 Phát triển kỹ năng cho trẻ liên quan đến kiến thức về toán 48
2.2 Trong việc nhận thức và tiếp thu kiến thức 52
2.3 Tích hợp sang các hoạt động khác từ trực quan 54
C. PHẦN KẾT LUẬN 56
1. Kết luận chung 56
2. Nhận định của bản thân về phương pháp trực quan 58
2.1. Ưu điểm 58
2.2 Nhược điểm 59
3. Những kiến nghị đề xuất 62
A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lời mở đầu
Mọi tòa nhà dù lớn đến đâu cũng đều được xây dựng bắt đầu từ cái móng của nó. Tòa lâu đài tri thức của mỗi con người cũng được bắt đầu xây dựng từ bậc mầm non. Với chỉ thị 153/ CP của Hội Đồng chính phủ ra ngày 12 /8/1966 về “Công tác giáo dục mẫu giáo nhằm nhằm giáo dục trẻ bằng cách tổ chức vui chơi mà giáo dục các cháu đức tính tốt, chăm sóc sức khỏe, tập cho cháu vừa chơi vừa học, chuẩn bị cho các cháu vào trường phổ thông. Giáo dục mẫu giáo tốt, mở đầu cho một nền giáo dục tốt” , đã xác định rõ vị trí và tầm quan trọng cũng như mục tiêu của bậc giáo dục mầm non. Từ đó đến nay, vị trí của bậc giáo dục mầm non ngày càng được coi trọng và xác định rõ ràng. Nó là bậc giáo dục mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, khâu đầu tiên của quá trình giáo dục thường xuyên cho mọi người.
Mầm non là bậc học nền móng đặt cơ sở ban đầu rất cơ bản và thiết yếu, chuẩn bị cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người trong thời đại “ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước trong thời kì mới đang từng ngày thay da đổi thịt, hội nhập cùng các nước trong khu vực và sánh vai cùng các nước cường Quốc Năm Châu” như lời Bác Hồ mong ước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta đang rất cần những người lao động mới năng động, sáng tạo hiện đại và vẫn giữ được truyền thống dân tộc.
Mỗi một môn học ở mầm non đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng trong nhân cách của con người Việt Nam. Trong các môn học ở mầm non cùng với tạo hình, âm nhạc…, các kiến thức kỹ năng của môn toán ở mầm non cũng có nhiều ứng dụng trong đời sống, chúng rất cần thiết cho mọi người lao động, cần thiết để học tập các môn học khác ở tiểu
 
Gửi ý kiến